Krijg ik korting wanneer ik meerdere diensten van Bijlesleraar afneem?

Als een leerling die reeds een dienst van Bijlesleraar afneemt, bijvoorbeeld bijles, ook een andere dienst van Bijlesleraar afneemt, bijvoorbeeld examentraining, dan ontvangt Contractant voor de Leerling een korting van 10% over de tweede afgenomen dienst.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.