Accepteren Opdrachtbevestiging

Voordat de bijles of huiswerkbegeleiding kan starten, hebben we je akkoord nodig op onze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging.
Dit kan alleen indien er reeds contact is geweest met een medewerker van Bijlesleraar.

Na dit contact heb je een bevestigingsmail ontvangen. Bij deze mail zitten als bijlage de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging van bijlesleraar.

  1. Gegevens leerling  2. Opdracht

  Hieronder vult u de gegevens/afspraken in zoals die aan u gemaild zijn. Maak een keuze tussen maandpakket of eenmalig aantal uren.

  Maandpakket  0

   

  Losse uren (25 euro/u)

  Indien de totale reistijd van de docent minder dan één uur bedraagt, worden er geen reiskosten berekend. Mocht het wel langer dan één uur zijn dan wordt er, na overleg en uw goedkeuring, € 2,50 per kwartier per begeleidingsmoment extra berekend.

  Let op!
  Alle uren en dagen dienen hetzelfde ingevuld te zijn als op de ontvangen Opdrachtbevestiging.

  Samen met de docent kunt u verdere afspraken maken over de te verdelen uren.

  3. Doorlopende machtiging SEPA

  Betaling geschied enkel door automatische incasso.
  Bijlesleraar B.V., Dorpsstraat 56, 1121 BZ Landsmeer
  Incassant ID: NL 08 ZZZ 5913 1810 0000

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Bijlesleraar BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Bijlesleraar BV.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


  Rekening vanwaar de bedragen kunnen worden afgeschreven
  4. Akkoord  Akkoord rekeninghouder voor automatische incasso
  Ik ga akkoord met deze opdrachtbevestiging evenals met de algemene voorwaarden en het privacy statement.

  Comments are closed.