Klachten

Inleiding

Bijlesleraar streeft naar tevredenheid bij de leerling en hun ouders. Het doel is om de beste begeleiding aan te bieden en af te stemmen met alle betrokkenen. Transparantie, openheid en afspraken staan hierbij centraal. Toch kan het voorkomen dat het optreden van Bijlesleraar en/of zijn medewerkers aanleiding geeft tot klachten over de geleverde prestaties. Bijlesleraar neemt klachten serieus en na beoordeling van de klacht volgen er zo nodig verbeteringen. Klachten vragen om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan.

 

Mogelijkheden

Indien Bijlesleraar bij het vervullen van zijn taken onbegrip of ontevredenheid teweeg brengt bij leerlingen, hun ouders en/of andere personen, zal het zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken, waarbij het aan de klager is welke keuze hij/zij maakt.

 

Download

Klik hier voor onze regeling omtrent klachten. Dit is een PDF bestand, u heeft Adobe Acrobat (Reader) nodig om deze te bekijken

Comments are closed.