Bijles in Hoofddorp en Nieuw-Vennep

In Hoofddorp en Nieuw-Vennep geven wij bijles: rekenen, taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, M&O, Engels, Nederlands, Frans, Duits, Latijn, Grieks, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Bijlesleraar is ook actief in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Hoofddorp is een stad die zich steeds verder uitbreidt. En wanneer Nieuw-Vennep er ook wordt bijgenomen is het onderwijsaanbod groot. Vooral primair onderwijs heeft veel scholen. De leerlingen van primair, voortgezet of hoger onderwijs hebben wellicht wat extra ondersteuning nodig bij hun onderwijs. Ook kan uw zoon of dochter behoefte hebben aan speciale trainingen zoals hulp bij dyscalculie of brugklastraining. Bijlesleraar biedt het aan!

Of het nu om bijles, huiswerkbegeleiding of training gaat; Bijlesleraar streeft ernaar om de leerlingen en docenten op een zo effectief mogelijke manier samen te laten werken. Om dit tot stand te brengen besteden wij extra tijd aan het ‘matchen’ van de juiste docent met de leerling. Na een persoonlijke ‘intake’ wordt een maatwerk plan van aanpak gemaakt. Dit plan zal regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, zodat de leerling zo snel en effectief mogelijk vooruitgang boekt.

Bijlesleraar komt bij uw zoon of dochter thuis of ze kunnen samen op een openbare locatie aan de slag gaan! Zoals een locatie met uitzicht op het raadhuisplein zoals de bibliotheek in hoofddorp.

Direct aanmelden
contact opnemen

Comments are closed.