Bijles in Almere

In Almere geven wij bijles: rekenen, taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, M&O, Engels, Nederlands, Frans, Duits, Latijn, Grieks, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Almere behoort tot de 10 grootste gemeenten van Nederland. Als het gaat om onderwijs dan biedt Almere de volgende soorten onderwijs aan: basis onderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en zelfs wetenschappelijk onderwijs.

Bijlesleraar geeft bijlessen en huiswerkbegeleiding op drie niveaus. Lager onderwijs, voorgezet onderwijs en hoger onderwijs. Naast de ondersteuning biedt Bijlesleraar ook trainingen aan. Uw zoon of dochter kan bijvoorbeeld geholpen worden met een brugklastraining of een Agressie Regulatie Training (ART).

Of het nu om bijles, huiswerkbegeleiding of training gaat; Bijlesleraar streeft ernaar om de leerlingen en docenten op een zo effectief mogelijke manier samen te laten werken. Om dit tot stand te brengen besteden wij extra tijd aan het ‘matchen’ van de juiste docent met de leerling. Na een persoonlijke ‘intake’ wordt een maatwerk plan van aanpak gemaakt. Dit plan zal regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, zodat de leerling zo snel en effectief mogelijk vooruitgang boekt.

Wij zijn van de partij in Almere. Thuis bij leerlingen bieden wij diverse diensten aan. Tevens kunnen de bijlessen of huiswerkbegeleiding gegeven worden op een openbare locatie indien dit gewenst is.

Direct aanmelden
contact opnemen

Comments are closed.