Veelgestelde vragen

10 meest gestelde vragen

Komt de docent bij mij thuis?

Ja, de bijles vindt in principe altijd plaats bij de leerling thuis, maar wanneer je liever op een openbare plek, zoals op school of in de bibliotheek afspreekt, dan is dit geen probleem. Het kan altijd worden overlegd met de docent.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe snel kan ik starten?

In de regel heeft Bijlesleraar binnen enkele dagen een geschikte docent. We houden je op de hoogte van de voortgang hiervan. Hoe sneller wij uw akkoord op de opdrachtbevestiging hebben, hoe sneller we van start kunnen gaan.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wie geven de bijlessen?

Onze docenten studeren aan de Universiteit, volgen een HBO studie of zijn net afgestudeerd. Afhankelijk van de bijles die jij of je kind nodig heeft en het niveau daarvan, wordt er precies de juiste docent ingezet/afgestemd met de juiste kennis.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe weet ik dat de docent kwaliteit levert?

Bijlesleraar selecteert persoonlijk elke docent die bij ons komt werken. We hebben de docenten persoonlijk gesproken, en alle docenten trainen wij in het geven van goede en gedegen bijlessen. Onze docenten worden na elke bijles door onze klanten beoordeeld. Zodoende houden we de kwaliteit en professionaliteit van onze docenten optimaal.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Is er een opzegtermijn?

Bijlesleraar hanteert geen opzegtermijn. Je kunt op elk moment opzeggen, via de site of per e-mail. Wel werken wij met een vaste maandtermijn. U kunt dus bij wijze van spreken opzeggen op de 30ste of 31ste van de maand, terwijl er voor de 1ste van de opvolgende maand nog een bijles gepland staat. Hierdoor zit u dus nergens aan vast.

Is er een reisvergoeding?

In 98% van de gevallen heeft Bijlesleraar een docent bij u in de buurt, en betaalt u geen reiskosten.Dit houdt in dat de docent niet langer dan 1 uur naar u onderweg is ( heen en terugreis samen). Mocht de voor jou geschikte docent langer dan 1 uur heen en terug onderweg zijn, en een tegemoetkoming in de reiskosten wenst, dan vragen we hier slechts € 2,50 per kwartier extra voor. Uiteraard zullen we altijd eerst met u overleggen of u hiermee akkoord gaat.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 

Wat als ik een andere docent wil?

Dat kan altijd. Om welke reden dan ook. Wanneer je binnen het eerste uur al het idee hebt dat de bijlesdocent niet aansluit bij de vraag, dan kan je dat aangeven en is het eerste uur gratis en wordt ook niet in rekening gebracht. Ben je niet tevreden nadat je al een (tijdje) gestart bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons aan. We zoeken in dat geval direct een vervangende docent voor je.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe werkt aanmelden?

Aanmelden kan zeer eenvoudig via de website of telefonisch. Nadat je je via de site hebt ingeschreven neemt een medewerker van Bijlesleraar nog contact met je op om alle wensen door te nemen en tot een optimale bijles te komen.

 

Overige veelgestelde vragen

Hoeveel uur bijles heb ik nodig?

Dat bepaal je helemaal zelf, maar om een goede vooruitgang te boeken adviseren wij een minimum van 2 uur per week. Voor een scholier op de basisschool kan dit soms te lang zijn en is 1,5 uur afdoende.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Krijg ik gezinskorting?

Indien er, binnen één gezin meerdere kinderen, wonend op hetzelfde adres, bijles afnemen, dan kunnen wij 10% korting aanbieden op het uurtarief.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Krijg ik groepskorting bij 2 leerlingen of meer?

Ja, dat kan, en dit vind je nergens anders: tot en met 3 leerlingen hetzelfde uurtarief, wanneer de leerlingen tegelijkertijd bijles willen in hetzelfde vak en op hetzelfde niveau. Dus 50% of 66% korting!

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe werkt de betaling aan Bijlesleraar?

Maandelijks stuurt Bijlesleraar je een urenoverzicht van de verbruikte uren per maand. Indien u niet akkoord bent, dan vernemen wij dat graag binnen 7 dagen. Rond de 23ste van de maand wordt het bedrag automatisch van uw rekening geincasseerd.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

In welke vakken kan ik bijles krijgen?

Bijlesleraar geeft bijles in alle vakken van het basisonderwijs en in principe alle vakken van de middelbare school. Het kan wel zijn dat in jouw regio op korte termijn (binnen 7 dagen) geen geschikte docent beschikbaar is. Bijlesleraar doet in dat geval haar uiterste best binnen afzienbare tijd alsnog een geschikte docent te vinden. We houden je gedurende dit proces op de hoogte van onze vorderingen.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe vaak vindt de bijles plaats?

In de regel vindt de bijles eenmaal per week plaats op een, door jou met de docent afgesproken moment, vast. Maar het kan ook meerdere malen per week, of eenmaal per 2 weken zijn. Dit hangt af van wat jouw wens is.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Op welke dagen kan ik bijles krijgen?

Dit kan op elke dag van de week. Ook in het weekend. In onderling overleg met de docent bepaal je wat het beste moment is.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Kan er in meerdere vakken bijles worden gegeven?

Ja, dat kan. In de regel vindt Bijlesleraar één docent die alle vakken kan geven. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, kunnen er meerdere docenten worden ingezet.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Is er een intake gesprek?

Tijdens het eerste gedeelte van de eerste bijles stelt de docent samen met de leerling, en eventueel de ouders, de hulpvraag op. Daarnaast wordt er gezamenlijk besproken wat de beste methode is om daaraan te voldoen.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Is er contact met de leerkracht van school?

Ja, indien je daar geen bezwaar tegen hebt, kan de docent contact opnemen met de docent van school. Dit kan wenselijk zijn daar de (vak)leerkracht vaak heel goed kan vertellen waar de leerling precies tegen aan loopt.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Gaan de bijlessen door in de vakanties?

Ja, de bijles gaat door in de vakanties.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wat houdt (de) bijles is?

Allereerst draagt de docent er natuurlijk aan bij dat er vakinhoudelijke uitleg is en dat achterstanden worden bijgewerkt. Daarnaast besteed de docent ook aandacht aan motivatie en planning. Alsmede leeromgeving: een voorbeeld hiervan is een opgeruimd bureau en geen afleiding van (social) media.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wie kunnen er bijles volgen / Voor wie is bijles

Bijles is eigenlijk voor iedereen geschikt, die achterstand ervaart en deze achterstand wil verbeteren. Of dit nu kinderen uit het basisschool/onderwijs zijn, jongeren van de middelbare school, of volwassenen die MBO, HBO of een universitaire opleiding volgen. Maar ook werkende mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben een bepaalde taal onder de knie te krijgen of andere ondersteuning wensen.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Is het mogelijk eenmaal afgesproken dagen te veranderen?

Ja, dit is mogelijk. Dit regel je direct samen met de docent. De docent zal kijken of daar ruimte voor is.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe regel ik afwezigheid i.v.m. ziekte en vakantie?

Dit regel je direct met de docent. Samen plan je in wanneer de gemiste bijles ingehaald zal worden. Dit kan een extra dag zijn, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat reeds geplande momenten langer duren. Wordt er binnen vierentwintig uur voor de afspraak afgemeld, dan mag de docent één uur in rekening brengen.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Krijg ik korting wanneer ik meerdere diensten van Bijlesleraar afneem?

Als een leerling die reeds een dienst van Bijlesleraar afneemt, bijvoorbeeld bijles, ook een andere dienst van Bijlesleraar afneemt, bijvoorbeeld examentraining, dan ontvangt Contractant voor de Leerling een korting van 10% over de tweede afgenomen dienst.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Krijg ik korting bij het aanbrengen van een nieuwe klant?

Wanneer je een nieuwe leerling aanbrengt bij Bijlesleraar en deze minimaal 3 maanden een dienst bij Bijlesleraar afneemt, dan krijgt je na deze periode 25% korting​ op de eerstvolgende maandrekening.

Wordt je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Comments are closed.